Банкеръ Daily

Новини

ДО КРАЯ НА АПРИЛ ГОТОВИ НОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОЕКТИ

От кандидатите за подпомагане вече няма да се изисква представянето на документи, които могат да бъдат осигурявани служебно по електронен път, а Държавен фонд „Земеделие” започва ежеседмично да публикува на интернет страницата си информация за хода на обработка на заявленията за подпомагане. Проектите по Програмата за развитие на селските райони вече ще имат електронни досиета. Това са част от мерките, предложени от междуведомствена работна група, създадена със заповед на вицепремиера по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева. Работната група имаше за задача да направи анализ и да изготви предложения за необходимите промени в нормативната уредба с цел оптимизиране на процеса по усвояване на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Друго предложение, което предстои да бъде въведено в практиката, е проверките на място за всички мерки от Програмата за развитие на селските райони да се извършват в присъствието на кандидатите за подпомагане и протоколите от извършените проверки да се представят за подпис от ползвателя на помощта. Одобрението на заявленията за подпомагане, освен по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” и по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, експериментално ще започне да се извършва на регионално ниво, за да няма струпване на проекти и да се спазва тримесечният срок за оценка. Предстои и откриването на гореща телефонна линия от разплащателната агенция, на която кандидатите за подпомагане да задават своите въпроси относно кандидатстването по Програмата за развитие на селските райони. За осигуряване на по-голяма прозрачност в работата на експертните комисии, техният състав и функции ще бъдат регламентирани по-подробно в наредбите по прилагане на програмата.
Междуведомствената работна група, която разработва предложенията за промени в наредбите и процедурите, включва представители на Министерския съвет, на Министерството на земеделието и храните, на Държавен фонд „Земеделие”, на Националната служба за съвети в земеделието, както и представители на неправителствени организации и независими експерти в областта на развитие на селските райони. В предложенията си за промени експертите са отразили опита и поуките, извлечени от слабостите, допуснати по САПАРД, особено при превантивния контрол. 30 април е крайният срок, който е поставила вицепремиерът Меглена Плугчиева, да бъдат готови проектите за изменение и допълнение в наредбите за прилагане на Програмата за развитие на селските райони, целящи опростяване на тромавите процедури съществуващи до момента. До края на април Държавен фонд „Земеделие” трябва да внесе промени в процедурните си правила, с цел улесняване на ползвателите на финансиране от Европейския съюз

Facebook logo
Бъдете с нас и във