Банкеръ Daily

Новини

До края на 2010 г. да се удължава срокът за усвояване на средствата по проект за пречистване на отпадните води в р. Марица

До края на 2010 г. да се удължи срокът за усвояване на средствата от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по проекта за пречистване на отпадните води в басейна на р. Марица. Това предвижда предложение на правителството до Народното събрание. С него ще се даде съгласие за водене на преговори с финансовата институция, съобщиха от правителствената информационна служба. „България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на р. Марица” е финансиран от програма ИСПА и е съфинансиран от ЕИБ чрез държавен инвестиционен заем за 28 млн. евро, подписан през юли 1999 г. По проекта се доизграждат пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в Стара Загора, Димитровград и Хасково и се прави рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежа на левия бряг на р. Марица в Димитровград.
Целта е намаляване на замърсяването на Марица като трансгранична река, на нейните притоци и подобряване на качеството на водата в Егейско море.
Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира и решение на Съвета за асоцииране ЕС-България от декември 2006 г. С него се изменя чл. 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и страната ни. С утвърждаването на документа се въвежда стриктен мониторинг за хода на изпълнение на актуализираната национална програма за преструктуриране и развитие на стоманодобивната индустрия, включително актуализираният индивидуален план за жизнеспособност на „Кремиковци” АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във