Банкеръ Daily

Новини

ДО КРАЯ НА 2009 Г. ЕЛАНА ХОЛДИНГ ИЗГРАЖДА 50 СЛЪНЧЕВИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

ЕЛАНА Холдинг, управляващ бизнеса с възобновяема енергия на групата ЕЛАНА, очаква да сключи договори за изграждане до ключ на общо 50 малки соларни електроцентрали до края на 2009 г., съобщиха от компанията. Половината от тях се очаква да заработят в рамките на годината. Само за последните пет месеца - от ноември 2008-а до март 2009-а, компанията е стартирала и разработила 25 соларни проекта с обща мощност от 2.4 MW и общо очаквано ефективно годишно производство на енергия от 3 380.55 MWh. Слънчевите електроцентрали, които се намират в Южна България - една от най-благоприятните за производство на електрическа енергия от слънцето части на страната - се разработват по заявки на инвеститори, като техният капацитет предстои да бъде присъединен към електропреносната мрежа до края на годината.
Иван Гергинов, прокурист на ЕЛАНА Холдинг заяви: Потенциалът за инвестиции в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България тепърва ще бъде оценен от инвеститорите. В контекста на световната икономическа и финансова криза, изграждането на ВЕИ проекти представлява убежище за инвеститорите. Това е дългосрочна и ниско рискова инвестиция с добра доходност, която ще привлече много институционални инвеститори, търсещи да разнообразят портфейлите си с нещо, което не се влияе от движението на финансовите пазари.
ЕЛАНА Холдинг започна да развива бизнес в областта на възобновяемата енергия през 2004 г., като за последните пет години вече има създаден сериозен портфейл от соларни и вятърни проекти. От 2007 г. след отделянето на финансовия бизнес на групата ЕЛАНА в ЕЛАНА Финансов Холдинг, дейността на ЕЛАНА Холдинг се фокусира изцяло върху сектора на възобновяемите енергийни източници.
Към края на първото тримесечие на 2009 г. екипът на ЕЛАНА Холдинг е разработил или е в процес на разработване на 32 проекта за производство на вятърна и слънчева енергия. Проектите с вятърна енергия на този етап са седем с обща мощност 445.5 MW и общо ефективно годишно производство на енергия от 852 599 MWh.
Екипът от специалисти на ЕЛАНА Холдинг предлага разработване и изграждане на фотоволтаични проекти до ключ - от осигуряването на подходящи терени и анализ на слънчево-енергийния им потенциал през доставката на висококачествено оборудване и същинското изграждане на инсталациите до пускането им в експлоатация след подписването на договор за изкупуване на произведената електроенергия.
ЕЛАНА Холдинг също участва в управлението на Фонд Енергийна ефективност (ФЕЕ) от 2005 г. насам, когато в консорциум с канадския консултант в областта на енергийната ефективност Еконолер Интернешънъл и българската Фондация Център за енергийна ефективност ЕнЕфект беше избран за първия частен фонд мениджър на публична финансова институция в България в тръжна процедура, проведена от Световна банка. Холдингът е член на Асоциацията на производителите на екологична енергия.
ЕЛАНА е една от най-големите небанкови инвестиционни институции в България, създадена през 1991 година. Диверсифицираният бизнес на Групата е обособен в две структури: ЕЛАНА Финансов Холдинг ЕАД, който управлява финансовите услуги на групата, и ЕЛАНА Холдинг АД, който управлява бизнеса в областта на възобновяемите енергийни източници. И двата холдинга са с огледална акционерна и управленска структура. ЕЛАНА Финансов Холдинг представлява семейство от водещи компании в областта на управлението на активи (ЕЛАНА Фонд Мениджмънт АД), търговията на финансови пазари и инвестиционно банкиране (ЕЛАНА Трейдинг АД), бизнес консултиране по европейски програми (ЕЛАНА Инвестмънт АД), управление на инвестиции в земеделски земи (ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт АД).

Facebook logo
Бъдете с нас и във