Банкеръ Weekly

Новини

До днес се прехвърлят правата за новите акции на Флоримонт Пропъртис

На 26 юни приключва прехвърлянето на правата за участие в увеличението на капитала на Флоримонт Пропъртис АДСИЦ - София (P15), съобщиха от БФБ-София. Решението за това е на съвета на директорите на дружеството за инвестиции в недвижими имоти.


Срещу издадените 750 000 права могат да се запишат 450 000 брой нови акции с номинална и емисионна стойност по 1 лв. всяка.


Капиталът ще бъде увеличен само ако бъде записана и платена най-малко една от тези ценни книжа. Аукционът по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК за разпродажба на останалите все още незаписани нови акции е насрочен за 3 юли.


До 18 юли всеки желаещ може да се включи в процедурата и да участва в увеличението на капитала на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във