Банкеръ Daily

Новини

До днес облигациите на Уеб Медия Груп се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Уеб Медия Груп АД - София (45WA), с ISIN код - BG2100006084, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 16 март (сряда).
Поредното плащане е насрочено за 19 март, а купонът е равен на 8.25% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 18 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във