Банкеръ Daily

Новини

До днес облигациите на Трансинвестмънт могат да се купуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Трансинвестмънт АДСИЦ - София (6TRD), с ISIN код - BG2100019095, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 2 юни (четвъртък).
Поредното плащане е насрочено за 9 юни, а лихвеният процент е равен на 9.5% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 6 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във