Банкеръ Daily

Новини

До днес облигациите на Етап Адрес са с право на лихвено плащане и плащане на главница

БФБ-София АД прекратява регистрацията на емисията облигации, с ISIN код: BG2100012066, издадена от Етап Адрес АД - София, съобщиха от борсовия оператор. Причината е настъпващ падеж на дълговите книжа на 8 ноември. Емисията е регистрирана на Неофициален пазар на облигации и се търгува с борсов код: 9JIA.


Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 26 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във