Банкеръ Daily

Новини

До днес облигациите на Б.Л. Лизинг се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Б.Л. Лизинг АД - София (9FBB), с ISIN код - BG2100016075, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 18 юли (понеделник).
Самото плащане ще бъде на 25 юли, а купонът е равен на тримесечния EURIBOR + 4% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 20 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във