Банкеръ Daily

Новини

До днес облигациите на Асенова крепост АД се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадени от Асенова крепост АД - Асеновград (83NA), с ISIN код - BG2100002091, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 25 юли.
Поредното плащане е насрочено за 30 юли, а купонът е равен на 11% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 27 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във