Банкеръ Daily

Новини

До днес облигациите на Агро Финанс се търгуват с право на лихвено плащане

БФБ-София АД се прекратява регистрацията на емисията облигации, с ISIN код: BG2100007082, на Неофициален пазар на облигации, издадена от Агро Финанс АДСИЦ - София (6AGA), съобщиха от борсовия оператор.
Книжата се търгуват с борсов код: 6AGA, а основанието за прекратяване е настъпващ падеж на емисията на 25 март.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница е 17 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във