Банкеръ Daily

Новини

До днес облигациите, издадени от Б.Л. Лизинг - София, се търгуват с право на лихвено плащане и плащане на главница

БФБ-София АД прекратява регистрацията на емисията от облигации, с ISIN код: BG2100019061, регистрирана на Неофициален пазар на облигации, издадена от Б.Л. Лизинг АД - София, съобщиха от борсовия оператор.
Дълговите книжа се търгуват с борсов код: 9FBA, а причината за прекратяването е настъпващ падеж на емисията на 14 юни 2011 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 7 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във