Банкеръ Daily

Новини

До днес книжата на Специализирани логистични системи се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадени от Специализирани логистични системи АД - София (2SLA), с ISIN код - BG2100004105, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 27 октомври (четвъртък).


Самото плащане е насрочено за 4 ноември, а лихвеният процент е равен на 7.5% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 31 октомври.


Предметът на дейност на фирмата е свързан с проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на теритоприята на България и други страни.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във