Банкеръ Daily

Новини

До днес книжата на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ се продават с право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София (6EEA), с ISIN код BG2100041065, е 18 май (сряда).
Датата на амортизацията е 27 май. Общият размер на плащането е в размер на 750 хил. евро, а за една облигация - 250 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 20 май.
След 27 май лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 750 хил. евро.
Сделки на борсата, сключени след 18 май, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 250 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във