Банкеръ Daily

Новини

До днес книжата на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ - София (4ECA), с ISIN код - BG2100018071, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 27 юли (сряда).
Самото плащане е насрочено за 3 август, а купонът е равен на 8.5% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 29 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във