Банкеръ Daily

Новини

До 9 март книжата на Юробанк И Еф Джи България дават право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисия, издадена от ТБ Юробанк И Еф Джи България АД - София (9FSC), с ISIN код - BG2100005078, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 9 март (сряда).
Самото плащане ще бъде на 21 март, като купонът е равен на тримесечния СОФИБОР + .8% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 11 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във