Банкеръ Daily

Новини

ДО 9 ЮНИ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ЕЛАНА ХОЛДИНГ ДАВАТ ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Елана Холдинг АД - София, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 9 юни.
А поредното плащане по емисията с ISIN код BG2100020069 ще бъде на 14 юни. Купонът е в размер на 6.5 на сто, като право на лихвено плащане ще имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 11 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във