Банкеръ Daily

Новини

До 8 октомври книжата на Доверие Обединен Холдинг дават право на лихвено плащане и плащане на главница

Прекратява се регистрацията на емисия от облигации, с ISIN код: BG2100028054, регистрирана на Официален пазар на облигации, издадена от Доверие Обединен Холдинг АД - София, съобщиха от БФБ-София.
Книжата се търгуват с борсов код: 6D2B, а причината за взетото решение е настъпващия падеж на емисията на 19 октомври.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 8 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във