Банкеръ Daily

Новини

До 8 ноември облигациите на Сердика Пропъртис са с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисия, издадена от Сердика Пропъртис АДСИЦ - София (6SR1), с ISIN код - BG2100008080, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 8 ноември (понеделник).
Самото плащане е насрочено за 14 ноември, а купонът е равен на 6.5% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 10 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във