Банкеръ Daily

Новини

До 8 ноември книжата на Българска банка за развитие се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Българска банка за развитие АД - София (BI6A), с ISIN код - BG2100005102, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 8 ноември (вторник).


Самото плащане е насрочено за 15 ноември, а купонът е равен на 5% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 10 ноември.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във