Банкеръ Daily

Новини

ДО 8 МАЙ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ДАВАТ ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Ти Би Ай Кредит ЕАД - София (A27B), с ISIN код - BG2100038061, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 8 май (петък).
Самото плащане е насрочено за 15 май, като купонът е в размер на 7.125 на сто.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 12 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във