Банкеръ Daily

Новини

ДО 8 МАЙ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС СА С ПРАВО НА БИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Хелт енд уелнес АДСИЦ - София (4H8B), с ISIN код - BG2100010078, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 8 май (петък).
Поредното плащане ще бъде на 15 май, а лихвеният процент е равен на 7.75 процента.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 12 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във