Банкеръ Daily

Новини

До 8 февруари книжата на ФеърПлей Пропъртис се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София (6F3A), с ISIN код - BG2100030068, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 8 февруари (вторник).
Самото плащане е насрочено за 15 февруари, като лихвеният процент е равен на шестмесечния EURIBOR + 4% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 10 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във