Банкеръ Daily

Новини

До 8 февруари книжата на Българска банка за развитие се продават с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Българска банка за развитие АД - София (BI6A), с ISIN код – BG2100005102, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 8 февруари (вторник).
Самото плащане е насрочено за 15 февруари, а купонът е равен на 5% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 10 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във