Банкеръ Daily

Новини

До 7 март облигациите на Флорина България са с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Флорина България АД - София (9MBA), с ISIN код - BG2100023071, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 7 март (понеделник).
Самото плащане е насрочено за 14 март, като купонът е равен на 7.5% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 9 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във