Банкеръ Daily

Новини

До 7 март облигациите на Б.Л. Лизинг - София се търгуват с право на лихевно плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Б.Л. Лизинг АД - София (9FBA), с ISIN код – BG2100019061, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 7 март (сряда).
Поредното плащане е насрочено за 14 март, като лихвеният процент по него е равен на тримесечния EURIBOR + 4.25% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 9 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във