Банкеръ Daily

Новини

До 7 март книжата на И Ар Джи Капитал - 3 се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София (5ERA), с ISIN код - BG2100004097, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 7 март (понеделник).
Самото плащане ще бъде на 12 март, като купонът е равен на 10% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 9 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във