Банкеръ Daily

Новини

До 7 март книжата на Б.Л. Лизинг дават право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД - София (9FBA), с ISIN код BG2100019061, е 7 март (понеделник).
Датата на амортизацията е 14 март. Общият размер на плащането възлиза на 750 хил. евро, а за една облигация - 250 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 9 март.
След 14 март лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 750 хил. евро. Сделки на борсата, сключени след 7 март, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 250 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във