Банкеръ Daily

Новини

До 7 юни облигациите на Еврокредит са с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Еврокредит ЕАД - Пловдив (0ECA), с ISIN код - BG2100047062, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 7 юни (вторник).
Поредното плащане е насрочено за 14 юни, като купонът е равен на шестмесечния EURIBOR + 5% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 9 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във