Банкеръ Daily

Новини

ДО 7 ФЕВРУАРИ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ОВЕРГАЗ ИНК. СА С ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Следващото лихвено плащане и падеж по емисия облигации, с ISIN код - BG2100002034, издадени от Овергаз Инк. АД - София, е на 26 февруари 2008 година. Купонът е в размер на 10 на сто, а право на лихвено плащане и плащане по главница ще имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 11 февруари.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница е 7 февруари 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във