Банкеръ Daily

Новини

До 7 февруари книжата на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт дават право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - София (4ICA), с ISIN код – BG2100019079, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 7 февруари (понеделник).
Самото плащане ще бъде на 14 февруари, като купонът е равен на 9.5% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 9 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във