Банкеръ Daily

Новини

До 6 ноември Зърнени Храни България са с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Зърнени Храни България АД - София (A31A), с ISIN код - BG2100035059, на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 6 ноември (петък).
Поредното плащане ще бъде на 11 ноември, а купонът е в размер на шестмесечния EURIBOR + 6% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 10 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във