Банкеръ Daily

Новини

До 6 ноември облигациите на Ти Би Ай Кредит са с право на плащане по главницата

Поради настъпващ падеж на 15 ноември 2009 г. се прекратява регистрацията на емисия облигации, регистрирана на Неофициален пазар на облигации, с ISIN код: BG2100038061, издадена от Ти Би Ай Кредит ЕАД - София. Тя е с борсов код A27B, а последната дата за сключване на сделки с дългови книжа от тази емисия на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 6 ноември (петък).

Facebook logo
Бъдете с нас и във