Банкеръ Daily

Новини

До 5 ноември облигациите на ХипоКредит са с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ХипоКредит АД - София (9RTC), с ISIN код BG2100014062, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 5 ноември (петък).
Самото плащане ще бъде на 12 ноември, като купонът е равен на шестмесечния EURIBOR + 4% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 9 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във