Банкеръ Daily

Новини

До 5 май облигациите на Сердика Пропъртис са с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Сердика Пропъртис АДСИЦ - София (6SR1), с ISIN код – BG2100008080, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 5 май (сряда).
Самото плащане ще бъде на 14 май, купонът е в размер на 6.5% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 11 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във