Банкеръ Daily

Новини

До 4 май книжата на Зърнени Храни България дават право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Зърнени Храни България АД - София (A31A), с ISIN код – BG2100035059, на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 4 май (вторник).
Поредното плащане е насрочено за 11 май, като купонът е в размер на шестмесечния EURIBOR + 6% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 10 май.
Зърнени храни България АД е създадена върху традицията и активите на държавното стопанство обединение Зърнени храни, която до 1991 г. е единствената структура в България за изкупуване, съхранение и вътрешна търговия на зърнени култури. По време на периода на преход към пазарна икономика 1997-2000 г., Зърнени храни е приватизирана на части.

Facebook logo
Бъдете с нас и във