Банкеръ Daily

Новини

До 31 март се подават годишните отчети за 2010 година


До 31 март е срокът за подаване на годишните отчети за 2010 г. за дейността на нефинансовите предприятия съгласно ЗКПО, а за нефинансовите предприятия съгласно ЗДДФЛ срокът е 30 април, съобщават от Националния статистически институт.
През 2011 г. НСИ и НАП дават възможност на предприятията да представят годишните си отчети по два начина: чрез формуляри на хартиен носител и чрез въвеждане по електронен път в реално време (онлайн) в информационна система Бизнес статистика.
Представянето на годишните отчети е задължително, а неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.
Към настоящия момент в он-лайн системата са подадени 102 846 годишни отчети, от тях най-много са подадени от София, Варна и Пловдив.
Българският проект на НСИ и НАП за единна входна точка при подаване на годишните отчети ще бъде представен от Диана Янчева - директор на дирекция Бизнес статистика на международна конференция, която се провежда на 22 и 23 март в Хеерлен (Холандия). Темата на нейната презентация е Намаляване натовареността на бизнеса при подаване на статистически данни. Основните акценти са свързани с приоритетите на националната статистическа система и бъдещите насоки за развитие на Информационна система Бизнес статистика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във