Банкеръ Daily

Новини

До 30 септември книжата на Аркус дават право на лихвено плащане и плащане на главница

Прекратява се регистрацията на емисията от облигации, регистрирана на Неофициален пазар на облигации, с ISIN код BG2100029078, издадена от Аркус АД - Лясковец (57YA), съобщиха от БФБ-София. Причината за това решение е настъпващ падеж на емисията на 10 октомври.
Борсовият код на книжата е 57YA, а последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 30 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във