Банкеръ Daily

Новини

ДО 30 ЮЛИ ОБЛИГАЦИИТЕ НА МКБ ЮНИОНБАНК НОСЯТ АМОРТИЗАЦИОННО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от ТБ МКБ Юнионбанк АД - София, е 30 юли.
Поредното плащане по емисията с ISIN код BG2100015044 е на 6 август 2008 година. Общият размер на плащането е в размер на 2.5 млн. евро, като за една облигация то е от 250 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 1 август.
След 6 август лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 5 млн. евро. Сделки на борсата, сключени след 30 юли, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 500 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във