Банкеръ Daily

Новини

До 30 април приемат годишните декларации и уведомления за 2010 г. за състоянието на условията на труд във фирмите

До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2010 г. за състоянието на условията на труд във фирмите. За това напомнят от Главната инспекция по труда.
Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица, които нямат подадена и успешно приета декларация за 2009 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ или имат подадена декларация за 2009 г., но през 2010 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариранe.
Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които имат подадена декларация за 2009 г. и през 2010 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда по седалище и адрес на управление на предприятието.
На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, където е инсталиран и достъпен за изтегляне специализираният софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+, предоставян безплатно. Публикувани са инструкция за попълване, технически указания за подаването, посочени са електронен адрес и телефон за контакти са дадени отговори на най - често задаваните въпроси, възникващи при попълването и подаването на декларацията.
Промяната в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, са промени свързани с наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица; основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;необходимостта от използването на лични предпазни средства;работните места с видеодисплеи.
Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.
Новият образец на Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд бе въведен през 2010 година, когато работодателите декларираха състоянието на условията на труд за 2009 година. Кампанията приключи успешно, като 94% от работодателите изпълниха законовите изисквания в определения срок. От общия брой декларации 42% бяха подадени по електронен път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във