Банкеръ Daily

Новини

До 29 октомври облигациите на Транслизинг дават право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от Транслизинг ЕАД - София (A2GA), с ISIN код BG2100005060, е 29 октомври (четвъртък).
Датата на амортизацията е 7 ноември, а общият размер на плащането възлиза на 125 хил. евро. Плащането за една облигация е 62.5 евро. Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 2 ноември.
След 7 ноември, лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 125 хил. евро.
Сделки на борсата, сключени след 29 октомври, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 62.5 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във