Банкеръ Daily

Новини

До 26 май облигациите на Спорт Депо се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Спорт Депо АД - София (59U), с ISIN код – BG2100033070, на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 26 май (сряда).
Самото плащане ще бъде на 29 май, като купонът е равен на тремесечния EURIBOR + 3.45%; на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 28 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във