Банкеръ Daily

Новини

ДО 26 МАЙ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ДАВАТ ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Община Стара Загора, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 26 май 2008 година.
Поредното лихвено плащане по емисията с ISIN код BG2100010052 е на 31 май. Купонът е в размер на 6 на сто, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 28 май 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във