Банкеръ Daily

Новини

До 26 май книжата на Спорт Депо дават право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, издадени от Спорт Депо АД - София (59U), с ISIN код BG2100033070, е 26 май (сряда).
Датата на плащането е 29 май. Общият му размер възлиза на 375 хил. евро, а за една облигация - 250 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 28 май.
След 29 май, лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху 750 хил. евро.
Сделки на борсата, сключени след 26 май, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 500 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във