Банкеръ Daily

Новини

До 250 лв. може да стигне глобата за неизвинени отсъствия в Бургас

От 50 до 250 лв. глоба ще заплащат родители, чиито деца не посещават редовно учебните занятия и отсъстват от училище по време на задължителното обучение до 10 клас в Бургас. Това гласят новите правила в образователната сфера на местната администрация, съобщиха от общината.
Размерът на налаганите глоби ще бъде различен в зависимост от броя на неизвинените отсъствия и поредността на нарушението. Най-ниската санкция при първо нарушение на ученика - 50 лв. ще бъде налагана при натрупани от 10 до 17 неизвинени отсъствия, от 18 до 30 отсъствия ще бъде 70 лв., а над 30 - 100 лв. При второ нарушение глобите за 18-30 неизвинени отсъствия ще бъдат 150 лв., а над 30 отсъствия - 250 лева.
В началото на всеки месец директорите на общинските училища ще подават до заместник - кмета по образование и култура Йорданка Ананиева мотивирани предложения за налагане на съответната глоба на родителите на ученика. Те ще съдържат информация с имената на ученика, броя на допуснатите неизвинени отсъствия, имената и адреса на родителите, копие от известията до родителите и копие от заповедта на директора за наложеното наказание.
Мерките целят да осигурят присъствието на учениците в учебните часове и да стимулират родителите да обръщат повече внимание на децата си, а условията и реда им са регламентирани от чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета. По всяка вероятност новите правила ще влязат в сила още през настоящата учебна година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във