Банкеръ Daily

Новини

ДО 25 ОКТОМВРИ АКЦИИТЕ НА ХОЛДИНГ НОВ ВЕК СА С ПРАВО НА ГЛАС

Последната дата за сключване на сделки с акциите на Холдинг Нов век, даващи право на глас в извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, е 25 октомври 2006 година. Самото събрание ще се проведе на 10 ноември. В дневния ред са предвидени промени в устава на дружеството, включително и отмяна на забраната за издаване на облигации и привилегировани акции и овластяване на съвета на директорите да издава облигации от дружеството с обща номинална стойност в размер до 100 млн. лв., или равностойността им в друга валута. Тази възможност ще важи за срок до пет години от вписването на изменението на устава в търговския регистър. Акционерите ще трябва също да овластят съвета на директорите на дружеството за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително и конвертируеми, в срок до пет години от вписването на изменението на устава в търговския регистър, с обща номинална стойност в размер до 100 млн. лв., или равностойността им в друга валута. Право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери към 27 октомври 2006 година.
Нов век АД е бивш приватизационен фонд. Акин ЕООД притежава 25.40% от капитала му, Акс - 77 ЕООД е с дял от 19.24 на сто, а останалата част е собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във