Банкеръ Daily

Новини

До 25 май облигациите на Община Стара Загора се продават с право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от Община Стара Загора (A21A), с ISIN код BG2100010052, е 25 май (сряда).
Главницата ще се изплаща на 31 май. Общия размер е 1 млн. лв., а за една облигация - 200 лева.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 27 май.
След 31 май лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 4 млн. лева. Сделки на борсата, сключени след 25 май, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 800 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във