Банкеръ Daily

Новини

До 25 юли облигациите на ХипоКредит се продавт с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ХипоКредит АД - София (9RTE), с ISIN код – BG2100018089, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 25 юли (понеделник).
Самото плащане ще бъде на 30 юли, а купонът е равен на шестмесечния EURIBOR + 3.125% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 27 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във