Банкеръ Daily

Новини

ДО 23 ЮНИ ОБЛИГАЦИИТЕ НА АЛЕН МАК СА С ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Ален мак АД - Пловдив (9E7A), с ISIN код – BG2100024061, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 23 юни (вторник).
Самото плащане е насрочено за 30 юни, като купонът е в размер на тричесечния EURIBOR + 4.75 на сто.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 25 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във