Банкеръ Daily

Новини

ДО 23 ЮЛИ ОБЛИГАЦИИТЕ НА РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ДАВАТ ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД - София, на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 23 юли (сряда).
Самото лихвено плащане по емисия с ISIN код BG2100036065 е на 30 юли. Купонът е в размер на 7.28 на сто, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 25 юли 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във