Банкеръ Daily

Новини

ДО 23 АПРИЛ ОБЛИГАЦИИТЕ НА РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ДАВАТ ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД - София (9ILA), с ISIN код – BG2100036065, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 23 април (четвъртък).
Самото плащане е на 30 април, а купонът е в размер на 7.35 на сто.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 27 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във